Przedstawiamy wykorzystanie rezerwy budżetowej na 2014 rok:

 

Lp

Rodzaj

Lokalizaca

Opis wniosku

Suma

1

Chodnik

ul. Rudnicka

Naprawa chodnika (po stronie numerów nieparzystych) na ul. Rudnickiej od ul. Modrzewiowej do ul. Kasztanowej do wyczerpania środków

13 000 zł

3

Chodnik

ul. Dożynkowa

Ulepszenie pobocza na ul. Dożynkowej w okolicy przystanku Dożynkowa 03

3 000 zł

4

Droga

ul. Sekutowicza

Ulepszenie nawierzchni drogi ul. Sekutowicza od ul. Bielskiego do ul. Czumy.

10 000 zł

5

Infrastruktura

ul. Owocowa 6

Montaż 3 stojaków rowerowych "U" w rejonie ul. Owocowej 6

1 000 zł

6

Droga

ul. Sekutowicza

Ulepszenie nawierzchni gruntowej ul. Sekutowicza od ul. Bielskiego do budynku przy ul. Sekutowicza 21

15 000 zł

7

Droga

ul. Trześniowska

Projekt budowy drogi prawego sięgacza ul. Trześniowskiej przy nr 45, 45A, 45B, 45C, 45D, 47F, 47G, 47H,

28 000 zł

8

Droga

ul. Goździkowa - Kosynierów

Ulepszenie nawierzchni gruntowej łącznika od Goździkowe do ul. Kosynierów i w ul. Kosynierów - do wyczerpania środków

30 000 zł

9

Sport

Owocowa 6

Uzupełnienie infrastruktury na boisku osiedlowym. Podniesienie ogrodzenia. Lampa doświetlająca boisko.

4 000 zł

10

Bezpieczeństwo

Owocowa 6

Kamera monitoringu miejskiego + bramka Hotspot szerokopasmowego internetu miejskiego zlokalizowania na budynku Owocowa 6

25 000 zł

Razem

129 000 zł

INFORMACJE